თბილღვინო

პროექტები:

– გაყიდვების მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა და განვითარება;
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება და დანერგვა