მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება