კავკასუს ონლაინი

პროექტები:

– ინოვაციური ინტერნეტ ტექნოლოგიის გაყიდვების მაქსიმიზაცია
– კომპანიის სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა