სინერჯი ჯგუფი

ვაჭრობა

ჩვენ მოგვიწია სტრუქტურებზე მუშაობა ყველაზე დიდი სააფთიაქო ქსელების მქონე კომპანიებთან, სუპერმარკეტების ქსელებთან, სხვადასხვა პროდუქტების იმპორტიორებთან და დისტრიბუტორებთან. თითოეული სფერო ამ ინდუსტრიაში ჩვენთვის შიგნიდან არის ნაცნობი და ახლობელი – როგორ მუშაობს, როგორ იმართება, ვის რა უკეთესი გადაწყვეტილება აქვს სტრუქტურასა და მართვის სისტემებში.

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარების პროექტი

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– სტრუქტურის განვითარების ვორქშოპი

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება