სინერჯი ჯგუფი

საჯარო

საჯარო სექტორთან 2006 წლიდან ვმუშაობთ და თითქმის ყველა სამინისტრო, სააგენტოების უდიდესი ნაწილი, სასამართლო სისტემა, პროკურატურა თუ საარჩევნო ორგანო სტრუქტურების ფორმირების პროცესში აქტიურად იყენებდა და იყენებს ჩვენს მომსახურებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუციები, რომლებიც სამაგალითოები არიან პოსტ-საბჭოთა სივრცეში, დღეს სწორედ ჩვენი მონაწილეობით შექმნილი სტრუქტურებით მუშაობენ.

პროექტები:

– სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფორმირება

პროექტები:

– მომსახურების სატარიფო პოლიტიკისა და ფასწარმოქმნის ძირითადი პრინციპების შემუშავება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– 3 წლიანი სტრატეგიული გეგმა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ქალაქ თბილისის ზოოპარკის რეაბილიტაციის გეგმა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ტექნიკური დავალების ფორმირება მთავარი საოპერაციო პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფისათვის

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– სტრატეგიისა და მართვის სისტემათა დიაგნოსტიკა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის აღწერა, დებულებების ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– საქართველოს სამეცნიერო საქმიანობის მართვის მოდელის შექმნა