სინერჯი ჯგუფი

მომსახურება

ყველაზე დიდი საავადმყოფოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ტექნოლოგიური თუ სტუმართმასპინძლობის მომსახურების გამორჩეული წარმომადგენლები – ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა მიმართულების პროფესიული სერვისებიდან აქტიურად იყენებენ ჩვენს ცოდნას საკუთარი მართვის სისტემების დახვეწის და განვითარებისათვის, რთული მმართველობითი ამოცანების გადასაწყვეტად.

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– პერსონალის დაკავებულ პოზიციებთან თავსებადობის შესახებ დასკვნის ფორმირება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ბორდის სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვა
– მართვის მოდელის განვითარების ვორქშოპი

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– კომპანიის განვითარების სამწლიანი გეგმის დამუშავება

პროექტები:

– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ბიზნესის განვითარების გეგმის ფორმირება