სინერჯი ჯგუფი

წარმოება

კვების მრეწველობა, ფარმაცევტული მრეწველობა, ცხოველების და ფრინველების საკვების წარმოება, ავეჯი თუ მეტალურგია – წარმოების თითქმის ყველა სფეროს ლიდერები საქართველოში გასული 25 წლის განმავლობაში სარგებლობდნენ და სარგებლობენ ჩვენი მომსახურებით სტრუქტურის აწყობის, შრომის ანაზღაურების სისტემების, პროდუქტის ხარისხის კონტროლის და განვითარების თუ დაგეგმვის სისტემების განსავითარებლად. წარმოების საუკეთესო წარმომადგენლებთან მუშაობამ გვასწავლა, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი როგორც წარმოება, ისე პროდუქტების გაყიდვები და ორგანიზაციების უწყვეტი განვითარება უზრუნველყოფილი.

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ასორტიმენტის განვითარების სისტემის დიაგნოსტიკა და გაუმჯობესება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– Formation of organizational structure

პროექტები:

– ქსელის ორგანიზაციული განვითარების პროექტი
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– გაყიდვების მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა და განვითარება;
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება და დანერგვა

პროექტები:

– პროდუქტის გაყიდვების პროგნოზირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– სტრატეგიისა და მართვის სისტემათა დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და დანერგვისთვის საჭირო წინაპირობების მომზადება

პროექტები:

– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ამოცანების გადაწყვეტა, მიდგმონების დამუშავება და დანერგვა
– შპს ინვეტთან დაპარტნიორება/შერწყმის მიზანშეწონილობის კვლევა
– კომპანიის ღირებულების შეფასება
– რეგიონალური მოწყობის განვითარება და პოტენციური მყიდველების მოძიება
– ვეტერინარებთან მუშაობის მიდგომის დამუშავება