სინერჯი ჯგუფი

არაკომერციული ორგანიზაციები

გვქონდა ბედნიერება გვემუშავა ბევრ არაკომერციულ ორგანიზაციასთან – ისეთებთან, ვინც ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორს ქმნის და სხვადასხვა სფეროების განვითარებაში შეაქვთ განსაკუთრებული როლი. მათი გამართული ფუნქციონირება ბევრი სხვა სფეროს უკეთ მუშაობას ეხმარება. შესაბამისად, ჩვენც დიდი მონდომებით, ვცდილობდით მუდმივად შეგვეტანა ჩვენი წვლილი მათ განვითარებაში.

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განახლება

პროექტები:

– სტრატეგიული გეგმის განახლება
– სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– 2012–2013 წლის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა
– სტრატეგიისა და 1 წლიანი სამოქმედო გეგმის ფორმირება, ორგანიზაციული მოწყობის ფორმირება
– სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება
– ორგანიზაციის სტრატეგიის, სტრუქტურის და წლიური სამოქმედო გეგმის დამუშავება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– სტრატეგიული დაგეგმვა

პროექტები:

– ორგანიზაციული მოდელის განვითარება

პროექტები:

– სტრუქტურის დანერგვა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– მართვის მოდელის განვითარების ვორქშოპი

პროექტები:

– მართვის სისტემის განვითარება