სინერჯი ჯგუფი

მედია

ჟურნალები თუ მედია გაერთიანებები, საზოგადოებრივი მაუწყებლები და კერძო სატელევიზიო კომპანიები, ინტერნეტ მაუწყებლობის პიონერები ჩვენთან ერთად ეძებდნენ უკეთ ორგანიზების და მუშაობის გზებს, განვითარების და ზრდის შესაძლებლობებს. დღეს მედია განსაკუთრებულად კომპეტენტურია რეგიონში და თავისუფლებისაკენ სწრაფვის მაღალი ხარისხი აქვს. მათ შორის, არა მარტო ადამიანების, არამედ ინსტიტუციების დონეზე, რაც მათი ასეთი სწრაფვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შედეგია.

პროექტები:

– სტრუქტურის გადახედვა, სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გადახედვა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– მართვის სისტემის დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– ორგანიზაციული დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვაში მხარდაჭერა