სინერჯი ჯგუფი

სადაზღვევო

სადაზღვევო ბაზრის ლიდერები ჩვენი კლიენტები არიან თითქმის დაარსების დღიდან. მათი უმეტესობა სხვადასხვა ნაწილში იყენებდა და იყენებს ჩვენს კომპეტენციებს. ვამაყობთ, რომ გვაქვს მონაწილეობა მიღებული ძალიან ბევრ ნაციონალურ რეფორმაში სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან, რომლებმაც ეს სექტორი ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულად აქცია აღმოსავლეთ ევროპაში.

პროექტები:

– მარკეტინგული სტრატეგიის დამუშავება

პროექტები:

– გაყიდვების სისტემის განვითარება და დანერგვა
– სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების ფორმირება
– მართვის შიდა სისტემების გაუმჯობესების პროექტი
– გაყიდვების სისტემების განვითარება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– სტრატეგიული დაგეგმვა
– სტრატეგიის რევიზია, სამოქმედო გეგმების ფორმირება და გეგმების მართვა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ცვლილებების პროექტი
– სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების ფორმირება და გეგმების მართვა
– გაყიდვების სისტემის დიაგნოსტიკა და განვითარების რეკომენდაციების შემუშავება