სინერჯი ჯგუფი

განათლება

განათლების სფეროში ძირითადად პრო ბონო პროექტებით ვმუშაობდით წლების განმავლობაში. გამორჩეული სკოლების დახმარებიდან დაწყებული, უნივერსიტეტების განვითარების პროექტების ჩათვლით, ჩვენთვის საშუალება იყო ჩვენი მხრიდან გვეცადა წვლილი შეგვეტანა ქვეყნისთვის ამ უმნიშვნელოვანესი ამოცანის გადაწყვეტაში.

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– შრომის ანაზღაურების სისტემის ფორმირება

პროექტები:

– ვორქშოპი სტრატეგიული დაგეგმვის მიდგომაზე

პროექტები:

– სტრატეგიისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება

პროექტები:

– ვორქშოპები ორგანიზაციულ განვითარებაზე

პროექტები:

– ტაქტიკური გეგმის ფორმირება
– სტრუქტურის და ტაქტიკური გეგმის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება
– სკოლის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ფორმირება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– კლუბების სისტემის განვითარება