სინერჯი ჯგუფი

მშენებლობა & დეველოპმენტი

ყველაზე დიდი სამშენებლო და დეველოპერული კომპანიების მნიშვნელოვანი ნაწილი, განსაკუთრებით ისეთები, ვინც ხარისხს, შემოქმედებით მიდგომებს, კლიენტების კმაყოფილებას და საკუთარი საქმიანობის მიმართ ინსტიტუციონალურ მიდგომას განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას ანიჭებს, სარგებლობდნენ და დღესაც სარგებლობენ ჩვენი სერვისებით. მათი დიდი ნაწილი ან უკვე ჩამოყალიბებული ლიდერია ამ სექტორის, ან აუცილებლად იქცევიან ასეთებად სწორედ ამ დამოკიდებულებების გამო, რისაც ძალიან გვჯერა.

პროექტები:

– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– გენერალური სტრატეგიის ფორმირების ორგანიზება
– სტრატეგიისა და მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– სახელფასო სისტემის დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– მართვის სისტემების კომპლექსური დიაგნოსტიკა

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება