ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

პროექტები:

– ასორტიმენტის განვითარების სისტემის დიაგნოსტიკა და გაუმჯობესება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის დანერგვა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– Formation of organizational structure