ჯინო ფერედაისი

პროექტები:

– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა