ჯიემპი – ფარმაცევტული საწარმო

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება