ქარელის ხილი

პროექტები:

– მართვის მოდელის განვითარების ვორქშოპი