სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

პროექტები:

– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება