სახალხო აფთიაქი

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება
– მართვის სისტემების დიაგნოსტიკა
– სტრატეგიის ფორმირება და ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება
– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება
– გაყიდვების სტიმულირების ღონისძიებების აუთსორსინგი