საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

პროექტები:

– ორგანიზაციის საქმიანობის პოლიტიკისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება