პსპ – აფთიაქი

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება
– თანამშრომლების განვითარებისთვის სპეციალური პროგრამის მომზადება