ნუტრიმაქსი

პროექტები:

– ამოცანების გადაწყვეტა, მიდგმონების დამუშავება და დანერგვა
– შპს ინვეტთან დაპარტნიორება/შერწყმის მიზანშეწონილობის კვლევა
– კომპანიის ღირებულების შეფასება
– რეგიონალური მოწყობის განვითარება და პოტენციური მყიდველების მოძიება
– ვეტერინარებთან მუშაობის მიდგომის დამუშავება
– სახელფასო სისიტემის შექმნა
– 2023 წლის დაგეგმვის პროცესი