სინერჯი ჯგუფი

რთული სისტემური მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტა

იქ სადაც დანიშნულება ცხადია, სტრატეგია შეჯერებული და სტრუქტურაც მეტ ნაკლებად შესაბამისად არის აწყობილი და გამართული, მუდმივად დგება ახალ ახალი ამოცანები, რომელთა გადაწყვეტამაც ორგანიზაცია განვითარების შემდეგ ეტაპზე უნდა გადაიყვანოს.

არსებული კლიენტები ხშირად მოგვმართავენ და უფრო ხშირად ჩვენ თვითონ ვთავაზობთ მათთვის ყველაზე აქტუალური სისტემური მმართველობითი ამოცანების გადაწყვეტაში დახმარებას.

ამოცანების შინაარსი შესაძლოა გულისხმობდეს მაგ.: ასორტიმენტის განვითარების, საკადრო ბაზის განვითარების, გაყიდვების სისტემის აწყობის, პროდუქტების ან მომსახურების ხარისხის კონტროლის, შრომის ანაზრაურების, შეფასების და წახალისების სისტემების ჩამოყალიბებას და ბევრ სხვას.

სინერჯი ჯგუფი

რთული მმართველობითი ამოცანების დამუშავების მიდგომა

number

დეტალურად ვცდილობთ შევისწავლოთ პრობლემის (ამოცანის) არსი. მიზანი რა არის, რა ბარიერები აქვს და ა.შ. რისთვისაც გარკვეული რაოდენობის ინტერვიუს ჩატარება გვიწევს როგორც თანამშრომლებთან, ისე კლიენტებთან და სხვა დაკავშირებულ ადამიანებთან.

number1

დეტალურად ვცდილობთ შევისწავლოთ როგორ ჭრიან მსგავს ამოცანას კონკურენტები, რისთვისაც ასევე გვიწევს კონკურენტების შერჩევა და ამ საკითხების მათთან მოკვლევა.

number2

ვცდილობთ შევისწავლოთ, როგორია იმავე საკითხის გადაწყვეტის საუკეთესო პრაქტიკა მსოფლიოში, მსგავს ქვეყნებში, მსგავს ბაზრებზე.

ამის შემდეგ, ამ სამუშაოს პარალელურად, ორგანიზაციაში შესაბამისი თანამშრომლებისგან ვქმნით სამუშაო ჯგუფს და ამ ჯგუფთან ერთად ვიწყებთ ამოცანის გადაწყვეტის გზების დამუშავების პროცესს.  ვამზადებთ შეხვედრებისთვის მასალებს და მიგვყავს შეხვედრები ისე, რომ მათთან ერთად შევძლოთ მიზნების, ამოცანების, ალტერნატიული სტრატეგიების გააზრება, საჭირო იდეების მოძიება, შერჩევადა სამოქმედო, საოპერაციო და ფინანსური გეგმებში გადაყვანა.  ერთად ვამზადებთ ამოცანების გადაწყვეტის გეგმას და წარვუდგენთ მენეჯმენტს მათი თანხმობის მისაღებად.  საჭიროების შემთხვევაში, ვეხმარებით შემუშავებული გეგემის განხორციელებაშიც ან გეგმის განხორციელების პროცესის მართვის ან გეგმის იმ ნაწილში, რასაც მენეჯმენტი დაგვაკისრებს. 

ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ

ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში, შეგიძლიათ დანიშნოთ ჩვენთან შეხვედრა და ჩვენ მოხარული ვიქნებით დაგეხმაროთ თქვენი მიზნების მიღწევაში.