იბერია ბიზნეს ჯგუფი

პროექტები:

– სტრატეგიული განვითარებისა და ოპერატიული საქმიანობის მხარდაჭერა
– კორპორატიული გაყიდვების სამსახურის ჩამოყალიბება
– ავტომობილების ჩაბარების და გაყიდვების ერთეულის შექმნა (ტრეიდ-ინ ცენტრის ფორმირება)
– განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკური გეგმის ფორმირება
– ტაქსების კომპანიის ფორმირების მიზანშეწონილობის ანალიზი და საჭირო სამუშაოების გეგმის დამუშავება