გეა – ფარმაცევტული კომპანია

პროექტები:

– ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება