სინერჯი ჯგუფი

გამოცდილება

ფინანსური

მომსახურება

სადაზღვევო

წარმოება

მშენებლობა & დეველოპმენტი

განათლება

არაკომერციული ორგანიზაციები