ავტო გაზი

პროექტები:

– სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, ორგანიზაციული სტრუქტურა, მოტივაციის სისტემა, შესყიდვების და მარაგების მართვის პროცესი
– გაზგასამართი სადგურების ქსელის რებრენდიგის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის დამუშავება