GEO ENG
GEO ENG

სტატიები

დანიშნულება, როგორც მიზანი

ყველა ორგანიზაციას მისი უნიკალური დანიშნულება გააჩნია. რაღაცისთვის იქმნება და რაღაცის შესაქმნელად არსებობს, სანამ არსებობს. გარკვეული ღირებულების შესაქმნელად ვიღაცისთვის. და ეს ესეა მიუხედავად იმისა მენეჯმენტი ამ დანიშნულებას ხედავს თუ ვერა, ცდილობს თუ არა სწორედ ეს დანიშნულება პირნათლად შეასრულოს. ბევრი ორგანიზაციის მეპატრონეები, ან ხელმძღვანელები ფიქრობენ, რომ სწორედ მოგების მიღებაა მათი ორგანიზაციის დანიშნულება. არადა, მოგება მხოლოდ უკუგებაა იმის, რამდენად კარგად ასრულებს ორგანიზაცია საკუთარ დანიშნულებას, უკუგებაა და შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ხვალ ეს დანიშნულება კიდევ უფრო უკეთ შეასრულოს.

 

ის მმართველები, რომლებიც ხვდებიან რა არის მათი ორგანიზაციის დანიშნულება და ცდილობენ ყველა რესურსი სწორედ მისი განხორციელებისკენ მიმართონ, ახერხებენ მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოიყენონ ეს რესურსები. ხოლო ხელმძღვანელები, რომლებიც ორგანიზაციის დანიშნულებას ცხადად ვერ ხედავენ, “წუწაობენ” ორგანიზაციის რესურსებით. საბოლოოდ მაინც დანიშნულებას ასრულებენ, მაგრამ უფრო ნელა, არაორგანიზებულად, უსისტემოდ, წვალებით და ბევრი შესაძლებლობის დაკარგვის ხარჯზე. შედეგად ეფექტიანობის საჭირო დონის მიღწევა და შენარჩუნებაც უჭირთ.

 

ურთულესი 2017 წლის შემდეგ, სახალხო აფთიაქი ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. მისთვის მნიშვნელოვანი გახდა ახალი გუნდით, ახალ რეალობაში ახალი გზა დაენახა საკუთარი, უფრო ხანგრძლივი და უფრო თანმიმდევრული განვითარებისთვის.

 

2017 წლის ბოლოს ბევრი პრობლემა უკან დარჩა, და პირისპირ დავრჩით ახალი უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე. საბითუმო ბაზარზე გადავწყვიტეთ, რომ აღარ ვმოქმედებთ, სწორედ საცალო ბაზარზე განვითარება უნდა იყოს ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგია. უნდა შევძლოთ კიდევ უფრო ახლოს მივიდეთ მომხმარებელთან და მივუტანოთ უფრო სანდოდ და უფრო გასაგებად ისეთი ფარმაკოლოგიური პროდუქტები, რაც მათ მეტად ხარისხიან ცხოვრებაში დაეხმარება. მისცემს საშუალებას უფრო ბედნიერად იცხოვრონ და ისიამოვნონ ცხოვრებით.

 

2018 წლის დასაწყისში ახალი პრიორიტეტები გამოიკვეთა ორგანიზაციის წინაშე. ამ წელს მოგვიწევდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამოცანა საბოლოოდ გადაგვეწყვიტა მიდგომების დონეზე, და შეგვექმნა ისეთი სისტემები, რაც დროს ჩვენ სასარგებლოდ დააწყებინებდა მსვლელობას, ისე რომ საბოლოო წარმატება მხოლოდ დროის საკითხიღა უნდა გამხდარიყო.

 

1. მეტი ფული უფრო აგრესიული განვითარებისთვის

 

ქსელის გაორმაგებამ თითქმის მილიონ-ნახევარი დამატებითი რესურსი მოითხოვა ახალი აფთიაქების მომარაგებისთვის. სანამ პსპ მოგვყვებოდა, შევძელით სტაბილურად, თავისუფლად გაგვეზარდა გაყიდვები. მაგრამ რაღაც ეტაპზე პსპ-მ უარი თქვა დაფინანსების ლიმიტის გაზრდაზე, რაც ჩვენ ქსელის გაფართოვებისთვის გვჭირდებოდა, და დავალიანების თანმიმდევრულად შემცირება მოითხოვა. ეს მოსალოდნელიც იყო პრინციპში. იმის გამო, რომ ფულადი რესურსების სხვა წყაროები, გარდა მომწოდებლებისა, იმ ეტაპზე არ გვქონდა, დავიწყეთ ქსელიდან ჯერ ზედმეტი ნაშთების ამოღება, შემდეგ ნაკლებად გაყიდვადი პროდუქტებისგან ქსელის გათავისუფლება, ბოლოს უკვე სასიცოცხლო ასორტიმენტსაც მივადექით.

 

პარალელურად ვეცადეთ ახალი დიდი მომწოდებლების მოძიება. და იმის კვალობაზე, რომ პსპ-მ პერიოდულად მიწოდების შეჩერება დაიწყო, რამაც გაყიდვების არათუ ზრდა შეაფერხა, იმავე დონეზე შენარჩუნებაც საკმაოდ რთული გახადა, ამიტომ ახალ დიდ მომწოდებელთან თანამშრომლობა დავიწყეთ.

 

ავერსმა უკეთესი პირობები მოგვცა და ბრუნვაც დიდწილად ჩაანაცვლა. უფრო მომგებიანი კი გახდა ამის შემდეგ ქსელი, მაგრამ გაყიდვების სწრაფი ზრდა მეტ და მეტ ფულად რესურსს ითხოვდა. მომწოდებლების დიდი ნაწილი ჩვენი კრედიტორი გახდა ასევე. იძულებულები გავხდით ქსელის ნაშთებიც და საკუთარი იმპორტიც სწორედ საშუალო და პატარა მომწოდებლების რესურსებით დაგვეფინანსებინა, რამაც მათ დიდ ნაწილს გარკვეული ფინანსური პრობლემები შეუქმნა. რაც დრო გადიოდა სულ უფრო რთული გახდა მათი კმაყოფილების და ჩვენს მიმართ ლოიალურობის შენარჩუნება. ამან ყველაფერმა გვაიძულა ფულადი რესურსების ახალი წყაროების ძიება დაგვეწყო.

 

2018 წელს ჩვენ მთავარ გამოწვევად სწორედ ამ, ზრდისთვის აუცილებელი ფულის ძიება და მოზიდვა იქცა. მხოლოდ ამ ამოცანის გადაწყვეტას შეეძლო ჩვენი კომპანიის განვითარების შემდეგ, უფრო სტაბილურ ეტაპზე გადაყვანა.

 

ბანკები, თავს იკავებდნენ ჩვენი ფინანსირებისგან ისევ და ისევ ჯიპიაის გამო. მათ თავდებობას ითხოვდნენ, ამ უკანასკნელს მათი მესაკუთარე ვენის სადაზღვევო ჯგუფი არ აძლევდა არანაირი კორპორატიული თავდებობების გაცემის უფლებას. მესაკუთრისგან თავდებობაზე უარი ბანკებსაც აშინებდა და თავს იკავებდნენ დაფინანსებისგან. და თუ იხილავდნენ მხოლოდ ისეთი მოცულობის მოცემას, რაც ჩვენთვის უკვე აღარ იყო საკმარისი შემდეგი განვითრებისთვის.

 

ცხადი გახდა, რომ ნაღდი ფულის ახალი, უფრო დივერსიფიცირებული, უფრო მოცულობითი წყაროების ძებნა იყო საჭირო.

 

2. ექსკლუზიური პროდუქტების გაყიდვების სტიმულირება 

 

მეორე მნიშვნელოვანი ამოცანა, რომლის გადაწყვეტაც უნდა მოგვეხერხებენია 2018 წელს ჩვენი ექსკლუზიური პროდუქტების გაყიდვების მკვეთრი სტიმულირება იყო. სწრაფად უნდა გაგვეზარდა მათი ცნობადობა და მათზე მოთხოვნა იმისთვის, რომ ერთი მხრივ მარჟები გაგვეზარდა მნიშვნელოვნად, მეორე მხრივ მათი გაცვლები დაგვესტიმულირებინა სხვა ქსელებში A კატეგორიის ყველაზე გაყიდვად პოზიციებში.

 

ამისთვის, ჯერ კიდევ 2017 წლის ბოლოს დავიწყეთ მოლაპარაკებები ქვეყანაში ყველაზე დივერსიფიცირებული მედია არხების მფლობელ პალიტრა მედია ჰოლდინგთან. ვთხოვეთ “კონტენტმარკეტინგით” ჩვენი პროდუქტების პრომოციაში დაგვხმარებოდნენ.