საკონტაქტო ინფორმაცია:

6, სააკაძის დაღმართი
თბილისი 0160, საქართველო
ტელ: 0322 43 70 00

ელ. ფოსტა:  structures@synergy.ge